5 گام مطالعه زبان فارسی برای کنکور مدیریت اجرایی

استاد علیزاده در وب سایت خود مطالبی را تحت عنوان پنج گام مطالعه زبان و ادبیات فارسی برای کنکور ارشد مدیریت اجرایی معرفی نموده اند و توضیحاتی داده اند. این گام ها عبارتند از :

انتخاب و تهیه منابع آموزشی مناسب

مشاوره درباره روش و چگونگی مطالعه

مطالعه مباحث آموزشی و حل تمرین ها و تست ها نمونه

مرور مطالب و رفع اشکال    و

پاسخ به تست های جامع

توصیه می شود برای آگاهی از روش مطالعه زبان و ادبیات فارسی برای کنکور مدیریت اجرایی این سلسله یادداشت ها را مطالعه کنید.

آدرس سایت ایشان:

www.EMBAfarsi.ir

 

+ گروه مدرسان طرح نو ; ٩:۱٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٧/٢٢
    پيام هاي ديگران ()