احتمال دومرحله ای شدن آزمون ارشد

برگزاری آزمون ارشد به صورت دو مرحله‌ای درحال بررسی و ارزیابی است

دکترحسین نادری‌منش،معاون آموزشی وزیر‌علوم، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: درمقطع کارشناسی ارشد بحث این است که نوع امتحان را دو مرحله‌ای کنیم و در واقع یک امتحان برگزار شود و بیش از ظرفیت به دانشگاه‌ها اعلام شود تا دانشگاه‌ها پس از بررسی و مصاحبه پذیرش دانشجو داشته باشند.
وی درادامه با بیان‌اینکه با دو مرحله‌ای شدن آزمون کارشناسی ارشد دانشگاهها نیز حق انتخاب در چهارچوب بهترین‌ها را خواهند داشت، گفت: درحال حاضر دربرخی رشته‌های خاص مقطع کارشناسی ارشد آزمون به صورت دو مرحله‌ای است، بدین نحو که بیش از دو یا سه برابر ظرفیت به دانشگاه‌ها معرفی و پس از انجام مصاحبه پذیرش انجام می‌شود.

معاون آموزشی وزیر‌علوم با اشاره به مشکل برگزاری آزمون کارشناسی ارشد به صورت دو مرحله‌ای، گفت: برگزاری آزمون به شیوه ذکرشده نیازمند زمان مناسب و بیشتر است.
وی در ادامه اظهارکرد: برگزاری آزمون ارشد به صورت دو مرحله‌ای درحال بررسی و ارزیابی است و با لحاظ بحث آمایش سرزمین این موضوع به بهترین شیوه اجرایی می‌شود.
نادری‌منش عنوان کرد: با لحاظ تغییرات مدنظر در آزمون کارشناسی ارشد، آزمون می‌تواند به صورت دو یا سه بار در سال برگزار شود

 

+ گروه مدرسان طرح نو ; ٩:۱۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۳/۱۸
    پيام هاي ديگران ()