نمونه سوالات GMAT- استدلال منطقی

  1- تقاضا برای شرکت در دوره های تحصیلات تکمیلی و برنامه های حرفه ای در دوران رونق اقتصادی افزایش و در دوران رکود کاهش می یابد. ادارک احتمال وجود مشاغل در آینده، در افراد این اشتیاق را ایجاد می کند که از درآمد فعلی خود به خاطر سرمایه گذاری در آموزشهای حرفه ای برای مشاغل آتی چشم پوشی کنند.

در بحث بالا چنین فرض شده است که:

1)در سالهای اخیر اینگونه ادراک شده است که احتمال دسترسی به مشاغل کاهش یافته است.

2) تمام افرادی که در زمان رکود اقتصادی از تحصیلات تکمیلی و برنامه های حرفه ای اجتناب می کنند، به خاطر آنست که فکر می کنند در آینده با فقدان مشاغل روبرو خواهند بود.

3) ادارک افراد از احتمال وجود مشاغل با وضعیت اقتصادی مرتبط است.

4) تمام افرادی که در دوران رونق اقتصادی تحصیلات تکمیلی و برنامه های حرفه ای را دنبال می کنند، به رونق اقتصادی بیشتر کمک می کنند.

5) مؤسسات آموزشی تحصیلات تکمیلی و برنامه های آموزش حرفه­ای در زمان رکود اقتصادی تعداد کمتری را می پذیرند.

 

2- موش های مادة بالغی که هرگز قبلاً با بچه های هوش مواجه نشده بودند، بعد از همسایه شدن با یک بچه موش، پس از حدود 7 روز، شروع به نشان دادن رفتارهای مادرانه کردند. این دوره به نحوه قابل ملاحظه ای می تواند به وسیله از کار انداختن حس بویایی موش ماده، یا از بین بردن رایحه تولید شده از غدد بچه موش کوتاه شود.

کدام یک از مفروضه های زیر مقاله توصیف شده در بالا را بهتر توضیح می دهد؟

1) حس بویایی در موشهای ماده بالغ نسبت به بچه موشها شدید تر است.

2) مقدار رایحه تولید شده به وسیله بچه موش ها، هنگامی که آنها در حضور یک موش ماده که آنها را نزاییده، هستند افزایش می یابد.

3) موشهای ماده ای که زایمان کرده اند، بیشتر تحت تأثیر نشانه های منتشر شده به وسیلة بو قرار می گیرند تا موشهای ماده ای که هرگز زایمان نکرده اند.

4) یک موش ماده که زایمان کرده است، سریعتر از موشهای ماده ای که هرگز زایمان نکرده اند رفتار مادرانه ای نسبت به بچه موش ها که خود به دنیا نیاورده است، پیدا می کند.

5) رایحه ای که از غدد بچه موش ایجاد می شود ازایجاد علاقة مادرانة یک موش ماده به یک بچه موش که او به دنیا نیاورده است، جلوگیری می کند.

 

3- مطالعات پیشین نشان داده است که خوردن شکلات احتمال مبتلا شدن به بیماری قلبی را افزایش می دهد، با این حال، یک مطالعة معتبر جدید نشان داده است که خوردن شکلات احتمال مبتلا شده به بیماری قلبی را افزایش نمی دهد. هنگامی که نتایج مطالعة جدید به اطلاع عموم برسد، مصرف شکلات بدون تردید افزایش خواهد یافت.

1) اکثر افرادی که مقادیر زیادی شکلات می خورند، دچار بیماری قلبی نخواهند شد.

2) برخی از افراد، با وجود آنکه معتقدند خوردن شکلات احتمال مبتلا شدن به بیماری قلبی را افزایش می دهد، اما هنوز به هر اندازه ای که دوست دارند شکلات می خورند.

3) افرادی که شنیده اند خوردن شکلات احتمال مبتلا شدن به بیماری قلبی را افزایش می دهد، آن را باور نکرده اند.

4) معمولاً افرادی هستند که به هر مقداری که می خواهند شکلات می خورند، چون اطلاع ندارند که خوردن شکلات، احتمال مبتلا شدن به بیماری قلبی را افزایش می دهد.

5) معمولاً هستند افرادی که مصرف شکلات را محدود کرده اند، تنها به این دلیل که باور کرده اند خوردن شکلات احتمال مبتلا شدن به بیماری قلبی را افزایش می دهد.

                                 

4- جیوه که یکی از کشنده ترین مواد سمی است، حدود پنجاه درصد از ماده ای نقره ای را که دندانپزشکان برای پر کردن دندان بکار می برند تشکیل می دهد. تأثیرات مسمومیت حاد جیوه شامل از کارافتادن کلیه ها، لرزش عضلانی، کم حافظگی و حتی مرگ است. واضح است که دندانپزشکان درستکار باید ماده جیوه ای دندانهای پر شده تمامی بیماریهای خود را برداشته و آن را با ترکیبات پلاستیکی جایگزین نمایند.

کدام یک از گزینه های زیر، در صورت درست بودن، بیشترین تقویت را برای بحث نویسنده فراهم می آورد؟

1) مواد پر کردنی از جنس نقره به تدریج پوشیده می شوند و مقدار کمی جیوه از این ترکیبات تراوش می نماید.

2) اندازه گیری میزان جیوه در بدن شخص دشوار است.

3) بعضی از بیماران بیش تر از یک پر کردگی در بعضی دندانهای خود دارند.

4) مسمومیت جیوه طیفی از علائم ظریف اما متمایز ایجاد می کند.

5) مواد با ترکیبات پلاستیکی برای پر کردن دندان، به طور آماده در دسترس دندانپرشکان قرار دارد.

 

5- برنامه کنترل ورود غیر قانونی داروها به کشور X در سال 1376 موفق نبود. زیرا اگر برنامه موفق شده بود. قیمت عمده فروشی اکثر داروهای غیر قانونی درآن سال نمی بایست یک کاهش اساسی پیدا کند.

کدام یک از موارد زیر اگر درست بود، می توانست بحث ارائه شده در متن فوق را به صورت جدی تری تضعیف کند؟

1) در 1376، قاچاقچیان داروهای غیر قانونی، به نحوی چشمگیر، سرمایة بیشتری برای پرداخت جریمه گمرک اجناس ممنوعه در اختیار داشتند.

2) تولید داخلی داروهای غیر قانونی به نحوی اساسی در 1376 افزایش یافت.

3) اظهارات نویسنده به منظور محکوم کردن فعالیتهای مسؤولین کنترل دارو انجام شده است.

4) در سال 1376، داروهای غیر قانونی وارد شده به کشور X از طریق متفاوتی نسبت به سال های قبل از آن، صورت گرفت.

5) شهروندان این کشور مبلغ بسیار بیشتری برای داروهای غیر قانونی در سال 1376 نسبت به سال قبل از آن پرداخت کردند

گردآوری: محمد وکیلی

 

 


              کلید سوالات

١--->٣

٢--->۵

٣--->۵

۴--->۵

۵--->٢
 

+ گروه مدرسان طرح نو ; ۱:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٢
    پيام هاي ديگران ()