فهرست مدرسین گروه طرح نو

مدرسین گروه  عبارتند از:

تئوریهای مدیریت:

                      مهرداد صباغی - سید احمد احمدی

GMAT:

                      محمد وکیلی

دانش مسائل روز:

                     حسین درگاهی

زبان فارسی:

                     مصطفی علیزاده

زبان انگلیسی:

                    محمد جواد ترکاشوند -  اسماعیل حسینی

ریاضیات:

                    امیرمسعود حبیبیان

زبان تخصصی مدیریت:

                    سید احمد احمدی

برای مشاهده رزومه مدرسین گروه به این صفحه مراجعه نمایید.

+ گروه مدرسان طرح نو ; ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٤/٢٢
    پيام هاي ديگران ()