رزومه مدرسین

رزومه مدرسین همکار گروه طرح نو

 

G-Mat (استعداد و آمادگی تحصیلی)

محمد وکیلی

دانش آموخته رشته MBA- دانشگاه صنعتی شریف
سابقه تدریس در موسسات آموزش عالی کوی کوثر(ایثار)، پوران پژوهش، سیمیا، معین، قلم فتح کرج، علوم نبوی کرج، ماهان، گسترش دانشپذیر، راهیان کمال، سنجش تکمیلی و موسسه ایثارگران دانشگاه صنعتی شریف از سال 83 تاکنون
همکاری در تالیف کتاب «استعداد و آمادگی تحصیلی»انتشارات نگاه دانش
همکاری در تالیف کتاب «مدیریت اجرایی و مدیریت شهری در کنکور آزاد»انتشارات نگاه دانش
همکاری در تالیف کتاب«پاسخ های تشریحی سوالات کنکور سراسری مدیریت اجرایی و MBA »- نگاه دانش
همکاری در تالیف جزوه آموزشی «استعداد و آمادگی تحصیلی» موسسه سنجش تکمیلی
مدرس دوره دانش پذیری دانشگاه پیام نور-رشته MBA، مقطع کارشناسی ارشد
طراح تستهای دوره های مختلف آزمونهای سنجش تکمیلی و کانون فرهنگی آموزش در سالهای 82 تا 84

 

زبان و ادبیات فارسی

مصطفی علیزاده

مدرس زبان فارسی آزمون مدیریت اجرایی موسسه ماهان (1385 – 1386 )
مدرس زبان فارسی آزمون مدیریت اجرایی موسسه کوی کوثر(ایثار) (1385 – 1389)
مدرس زبان فارسی آزمون مدیریت اجرایی موسسه گاج (1389)
مدرس زبان فارسی آزمون مدیریت اجرایی موسسه سیمیا (1387)
مدرس بخش فارسی، GMAT موسسه های سیمیا، کوی کوثر(1387) و پوران پژوهش(1386)
مولف کتاب فارسی آمادگی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- انتشارات کوی کوثر تهران-1385
مولف کتاب «زبان فارسی» برای آزمون مدیریت اجرایی – انتشارات نگاه دانش (1388)
طراح تستهای دوره های «هشت مرحله ای» آزمون موسسه ماهان- 1385 و 1386

 

دانش مسائل روز

حسین درگاهی

سابقه تدریس در موسسات ماهان، جهاد دانشگاهی تهران، ایثارگران دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع کوثر دانشگاه تهران، سیمیا موسسه کوی کوثر(ایثار)،مدرسان شریف از 84 تاکنون
مولف کتاب «دانش مسایل روز»-انتشارات کوی کوثر تهران
همکاری در تالیف کتاب «دانش مسایل روز» - انتشارات نگاه دانش
همکاری در تالیف کتاب«پاسخ های تشریحی سوالات کنکور سراسری مدیریت اجرایی و MBA »انتشارات نگاه دانش
همکاری در تالیف کتاب«پاسخ تشریحی سوالات مدیریت اجرایی و MBA دانشگاه آزاد»انتشارات نگاه د
انش
طراح تستهای دوره های مختلف موسسه سنجش 3 و موسسه ماهان 1385

تئوریهای مدیریت

مهرداد صباغی

 

سابقه تدریس: رفتار سازمانی، تئوری های سازمان و مدیریت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک و... در موسسات آموزش عالی:ماهان، سیمیا، دانشگاهیان، فراگیر، فکر برتر و مزیدی (دوره های فراگیر پیام نور)
تالیف: 1- کتاب مدیریت منابع انسانی 2-کتاب رفتار سازمانی 3- کتاب مدیریت استراتژیک  4- کتب مدیریت اسلامی
کتب در دست تالیف: تئوری های سازمان، مبانی سازمان و مدیریت، رفتار سازمانی

 

سید احمد احمدی

 

مولف کتاب «نظریه های عمومی مدیریت»-انتشارات کوی کوثر
همکاری در تالیف کتاب مدیریت اجرایی و مدیریت شهری در کنکور آزاد-انتشارات نگاه دانش
تدریس دروس زبان تخصصی مدیریت، مدیریت منابع انسانی و ... در دوره دانشپذیری پیام نور- مقطع کارشناسی ارشد

لینک صفحه