کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی

برگزاری کلاسهای خصوصی و نیمه­خصوصی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی و MBA که امکان حضور در کلاسهای عمومی را ندارند و یا یا می­خواهند به طور تخصصی روی یک یا چند درس کار کنند می­توانند به صورت فردی یا گروهی برای برگزاری کلاس درخواست نمایند.

گروه مدرسان طرح نو، فضای آموزشی و سایر امکانات لازم برای برگزاری این کلاسها را دارد.

لینک صفحه